گرافیک دیزاین و دیجیتل مارکتینگ

علم دیجیتل مارکتینگ + خلاقیتِ دیزاین

کاپی‌رایتینگ

تمام پیام‌های نوشته‌شده خوانده نمی‌شوند. هر متنی خوانده‌شده در ذهن ماندگار نمی‌شوند. مهارت کاپی‌رایتینگ اینجا به درد می‌خورد: تولید پیامی که هم خوانده شود و هم به یادها بماند.

توجه به تِرِندها

ترندها بیشتر جلب توجه می‌کند. زرنگار از این غافل نیست. ما پیوسته در حال افزایش دانش و مهارت خود هستیم؛ تا خود را با فضای حال سازگار و برای آینده آماده سازیم. تبلیغِ مشتری ما همیشه خودنمایی می‌کند.

دیزاین معنادار

گرافیک دیزاین مهارت حل مسئله است – Problem Solving! می‌خواهیم محصولی به فروش برسد، بیلبورد دیزاین می‌کنیم. هدفِ ما برندینگِ یک شرکت است، دیزاین به یادماندنی خلق می‌کنیم.

هنرِ جلب توجه

هنر تبلیغات در جلبِ توجه است. پیامی که نتواند توجه جلب کند، نمی‌تواند مشتری جذب کند. ما ضمنِ توجه به ترندها علم خود را نسبت به رفتار انسان‌ها همیشه افزایش می‌دهیم. علم و هنر اینجاست.

زرنگار به آینده‌ی شما فکر می‌کند؛ چرا؟

چون آینده‌ی شما آینده ماست. رونق کاروبارِ ما از روی پیشرفت شما قضاوت می‌شود.

کارتان را به زرنگار بسپارید و آنچه را که لایق‌اش هستید دریافت کنید. وتساپ کنید!

خودتان دست به کار شوید!

زرنگار همت دیگر هم کرده. ما هر هفته سه درس مختصر و مفید در وبسایت نشر می‌کنیم. اگر می‌خواهیم درس‌ها را در فُرمت pdf. دریافت کنید،‌ ایمیل‌تان را ثبت کنید.